Inhoudsopgaveinhoudsopgave


Met dank aan

In de teksten heb ik verschillende namen, boeken en internetadressen al vermeld. Hieronder een aanvulling daarop en meer gegevens over bepaalde personen. Bij de meesten heb ik in Zwolle een bezoek gebracht en met een enkeling heb ik telefonisch een gesprek kunnen voeren. Mijn dank daarvoor.

Rinus H. van Buiten. Ten Oeverstraat 2. Geb. 1925-07-06. Die de foto van S.V.A. liet plaatsen in de Peperbus.
Eg)Bert-us van Eerten uit de Elzenstraat 29. Geb. 1922. Lid van S.V.A. 1933-1937.
Harry Kornelis. Aagje Dekenstraat 4. Geb. 1928. Lid geworden in de week van uitbreken WOII. Wist van kleermaker Burgers af en dat Veldhuis bijles deed. Kon zich niet herinneren dat Amsterdam met de trein gedaan werd maar vermoedde dat hij er een paar dagen eerder was omdat zij er familie hadden wonen en vaders spoorhaas was. Zijn vader zat ook in bestuur van Speeltuinvereniging Assendorp.
Jacob Donze; beheerder van het Buurtmuseum De Kamperpoort.
Aron Kloekke, 12 mei 1926, die ik in juni 2015 nog kon interviewen: Aron was op jonge leeftijd al lid geworden van S.V.A. en later lid werd bij Excelsior en daar net als zijn broer bestuurslid is geweest. Aron bevestigde namen die ik in de verschillende artikelen genoemd heb. Een anekdote kwam ik van hem nog te weten: toen de geboorte van prinses Beatrix in 1938 aanstaande was bleek mijn oom Cobus bij het gezin Kloekke aan de deur geweest te zijn met de vraag of Aron in de optocht mee mocht lopen. Aron vertelde mij dat en legde uit dat die vraag niet zo vreemd was want hij kwam uit een “rood nest” en een koningshuis kwam daar niet in voor! Hij moest er nu nog om lachen maar vertelde wel dat zijn moeder het totaal geen probleem vond want die was veel te trots op haar zoon die al op 12-jarige leeftijd trommelslager was bij het korps van S.V.A.! Jammer was dat Aron zo goed als blind is (Maculadegeneratie) en daardoor de foto’s en de film van S.V.A. niet kon bekijken.

Hendrik Wezenberg (geb. 1923) uit de Eendrachtstraat 35. Hendrik is lid van S.V.A. geworden rond 1936-37. Heeft ook meegedaan in Amsterdam in 1941. Kon zich ook nog herinneren dat ze als jonge jongens geen alcohol mochten drinken! Hendrik is geboren in de Waterstraat en verhuisde later naar de woningen die stonden op de plaats waar nu de Boni aan de Deventerstraatweg is gevestigd. Daar stonden houten huizen die speciaal voor Spoorhazen waren gebouwd. Daar was ook de werkplaats van Dhr. Smelt. Hij verhandelde en repareerde motoren. Ze gingen met de Busse van Schutte naar concoursen. Les in hoornblazen kreeg hij vermoedelijk van Herman maar wist het niet goed meer. Bij het jeugdkorps liepen altijd twee hoornblazers vooraan. Hij ook. Blazen en dan met links beginnen te lopen! Van zijn dochter, Greetje Prins-Wezenberg, ontving ik de foto van Hendrik toen hij als jongen bij S.V.A. trompetter was. Hendrik maakte ik voor het eerst mee toen ik de eerste vergadering bijwoonde m.b.t. onderzoek over Spoorhazen. Toen ik mij aan Hendrik voorstelde sprongen hem de tranen in de ogen toen ik mijn naam noemde. Dikken?? De zoon van…..! Toen Hendrik later zijn naam op moest geven aan een medewerkster van het H.C.O. was zijn nog vlotte babbel op z’n Zwols: Wezenberg, met drie eee’s! De medewerkster snapte zijn humor niet maar het bleek ook dat zij, maar ook anderen die toen in de werkgroep “Spoorhazen” zaten en die de interviews moesten noteren, het Zwolse dialect niet machtig waren! Tja, als je daar geen rekening mee houdt dan schiet je wel te kort! Zelf was ik bij de vergadering aanwezig om iets te weten te komen over S.V.A.. De geschiedenis over de Spoorhazen interesseerde mij niet zo. Ik was er als de kippen bij om adressen van de oude mensen te noteren en maakte meteen afspraken voor een bezoek. Toen enkele maanden later, i.v.m. vakanties kon de datum voor de 2e vergadering heel moeilijk vastgezet worden, die vergadering plaatsvond was ik al bij de mensen thuis geweest maar de H.C.O. medewerkers en andere schrijvers/geïnteresseerden moesten toen nog afspraken met de personen maken!! Deze kritiek van mij noteer ik omdat ik mij verbaasde over de traagheid waarmee de onderzoekers hun afspraken maakten met de personen (mensen van de dag) die hun moesten vertellen over de Spoorhaasproblematiek.

P. van Zwol. Ten Oeverstraat 20. Lid van S.V.A.
Henk Ellen, Achter de Hoven 26. Lid S.V.A. vanaf 1936-37. Vertelde nog dat Herman heel goed met kinderen kon omgaan. Herman was streng. Uitvoeringen in Pniël (Hoogstraat!) en in het gebouw Palvu op de Eekwal (SDAP). Henk Ellen kwam uit de zeeheldenbuurt en omdat hij als kind een mondorgel gekregen had zei zijn moeder dat hij dan maar eens naar de Pierik moest om daar bij de mondorgelvereniging te gaan. Toen Herman nog oppasser in de speeltuin was kreeg Henk les van hem in het speeltuingebouwtje. Hij wist nog te vertellen dat als Klaas Bolleman en Hendrik Wezenberg samen waren er altijd leuke verhalen verteld werden.
Frans Dokter. J. van Houtestraat 242 Nijverdal. Geb. 1922. Frans is korte tijd tamboer-maître geweest bij het jeugdkorps van S.V.A.. Moest van zijn vader eraf omdat het allemaal niets was. Frans zijn broer is ook lid geweest maar beiden staan niet op de in mijn bezit zijnde foto’s.
Gerry Klein; de dochter van Wim (geb.1922) en Annie(geb. 1923). Wim woonde al in de Geraniumstraat naast mijn ouders en toen hij trouwde met Annie Aalders gingen zij wonen in het ouderlijk huis en hebben al het wel en wee van ons gezin meegemaakt! Beiden waren lid van S.V.A..
Dinie Lafaille;vrouw van Cees Lafaille die bij de laatste 5 leden van Excelsior behoorde toen die vereniging opgeheven werd. Cees zou ook bij de personen geweest zijn die tijdens en na de WOII bij H.M.S. behoorde. Dus moet hij eerder lid geweest zijn van S.V.A.! Cees heeft na de WOII als marsleider tientallen jaren de senioren van de wandelvereniging Jan de Tippelaar/De Zwolse Tippelaars begeleid. Dinie en Cees woonden in de Olivier van Noortstraat 30. Ook haar zoon Wim wil ik nog bedanken voor de gekregen mondorgels en afbeeldingen van de medaille die gewonnen werd in De Bilt.

H. Hendriksen Elzenstraat 6. Geb. 1924. Was lid van Excelsior vanaf 1932-33 tot begin WOII en is daarna rond 1950-52 weer lid geworden tot vlak voor het einde van de vereniging. Zijn vrouw heeft vanaf 1952 geholpen met het maken van de uniformen. Van hem ontving ik de kalender waar mijn vader met Jubal uit ’t Loo op te zien was. Vanaf de 50er jaren liep hij, wisselend met Bertus v d Vegt, met de bekkens en de grote trom.
Eef. J. Willems Fluessen 51. Eef was de zoon van MaRinus Willems die spelend lid was maar ook lange tijd in het bestuur van Excelsior zat. Eef is geboren in 1939.
(Rooie) Eppe Overink. Geb. 1927. Woonde vroeger op de Katerdijk 32 maar nu, 2015, in de Berkumstede.
Dick van Unen. Jan Tooropstraat 14. Verdeelde in de 60er jaren de overgebleven zaken van het failliete Excelsior.
Ineke Jansen-Voeten. Burg. van der Feltzlaan 14. Dochter van de oud dirigent van Excelsior;Dick Voeten.
Manni Westerop-Dijkslag. Geb. 1923-11-14. Binnengasthuis 52. Dochter van de Excelsior tamboer-maître; Harm Dijkslag.
Ina IJmker. Contactpersoon van muziekvereniging “De Bazuin” uit Zwolle.

Herman DikkenRiekus Schutte. Geb. 1934. Westenholterweg 58. Lid van muziekver. Excelsior Westenholte. Hij wist nog wel enkele gegevens over Dick Voeten. Deze werkte toen bij de houthandel “Van Eindhoven” en woonde met zijn ouders in de Bartjesstraat 4-1 en was op 16 jarige leeftijd al dirigent van het Fluitkorps David, (opgericht in 1922) en van de mandolineclub “Ons Genoegen” (opgericht 28 september 1924). Beide verenigingen kwamen uit Westenholte. ”Ons Genoegen“ oefende toen ook in een zaaltje van “De Munnik” op de Hoogstraat in de Kamperpoort.


30er jaren. Mijn nicht Bertha had deze foto van de vereniging “Zang en Vriendschap” uit Westenholte. Die vereniging bestond al vanaf 1918! Haar moeder staat helemaal links op de stoel!


Anco Nijenhuis-van Duuren Spoolderenkweg 14. Secretaresse muziekver. Excelsior Westenholte.
Hennie ten Brinke, Ridder Zwederlaan 5. Muziekver. Excelsior Westenholte.
Peter van Dijk-zijn vrouw; Peter is de zoon van oud dirigent, Gerrit (Gait) van Dijk, van mondorgelver. Excelsior in Westenholte.
Henri Ringeling: “Uw leven in beeld”.
Wim Breunis voor zijn verschillende data van kranten waar wat in te vinden was over Excelsior.
Mijn oom Jan en tante Coba.
Mijn nichten Bertha van de Belt-Koopman, Ineke van Stralen-Dikken, Beppie Bossink-Knoops en haar man Ben.
Mijn zus Giena Scholten-Dikken.
Mijn broers Jan en Dick Dikken.
Schoonzus Ge Dikken-Hansink.
En natuurlijk mijn vrouw Netty voor haar ondersteuning.

Veel informatie heb ik gevonden in de archieven van het Historisch Centrum Overijssel. O.a. heb ik daar de films van de Provinciale Overijsselse en Zwolsche Courant van 1930 t/m 1941, 1947 en1948 nagekeken. Bij verschillende datums gegevens over de muziekverenigingen gevonden;17 november en 1 december, 1930, 20 januari en 6 juni 1933, 25 november 1935, 2 april 1936 , 22 februari 1937, 11 juli 1938, 3 maart 1939, 22 juli 1941, 15 mei 1946, 3 januari, 3-25 februari en 25-28 oktober 1947, 5-29 januari, 26 april, 7 mei en 19 juni 1948.
En artikelen uit het weekblad “Eigen Erf” van 1934 en 1938.
I.v.m. het 30-jarig bestaan van Excelsior gebruik gemaakt van de recensie die de toenmalige recensent, Henri Th. Timmerman van de Zwolsche Courant, schreef op 6 oktober 1958.
Dan nog het artikel uit de Zwolsche Courant van 3 oktober 1958.
Het artikel uit het “Het Vrije Volk” van 1958-10-03.

Gert Oostingh bezorgde mij de hieronder vermeldde boeken en het verslag van dhr. Bleumer(n) uit zijn collectie waar de bevrijding van Zwolle aan bod kwam.
“Vrij Zwolle, Herinnering aan de historische aprildagen 1945”. Mei 1945 van D. Wijnbeek en de aanvulling daarop van 1980.
“Als een strootje in de maalstroom” Zwolle in de tweede wereldoorlog. 1985.
“Zij vielen rondom Zwolle”. J. L. Schotman, 1989.
“Zwolle in oorlogstijd”. Paul Harmens, 1994.
“Zwolle in oorlog”. Uitgave van het Provinciaal Overijssels Museum.
“Echo’s uit het verleden”. Herinneringen en verhalen door bewoners van de Zwolse verzorgingshuizen. J. Erdtsieck, 1995.
“Bewogen jaren”.Zwolle in de tweede wereldoorlog. Kees Ribbens, 1995
“In de strijd om ons volksbestaan”. Samengesteld door D.C.A. Bout, 1947.
Verder heb ik gebruik gemaakt van de teksten uit de brieven van o.a. de familie Wijnands-Dalen die vermeld staan in het artikel “1945 in Zwolle, familiebrieven over oorlog en bevrijding” in het “Zwols Historisch Tijdschrift” 32e jaargang 2015 nr. 1.
Het ooggetuigenverslag van dhr. Bleumer(n), dat hij op 15 april 1945 schreef voor de “De Nachtwacht”, ontving ik van Gert en bevatte ook een aantal interessante gegevens.
In de film “Overijssel in oorlog” vond ik ook geen duidelijk antwoord over de “bevrijdingsnacht” van Zwolle.

Gegevens via het internet:
Ambachtschool: http://ifthenisnow.nl/nl/pointsofinterest/voorm-ambachtsschool
OudUtrechter:http://www.deoudrotterdammer.nl/archief/dou/2014/oudutrechterweek14_2014/files/ assets/common/downloads/page0001.pdf
http://www.biernet.nl/bier/brouwerijen/nederland/noord-holland/amsterdam/vollenhovens-van
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1192436/2008/10/29/Leo-Major-1921-2008.dhtml

Natuurlijk zal ik wel wat over het hoofd gezien hebben maar aan u om te zorgen voor aanvulling in de gegevens!


vorigevolgende