Inhoudsopgave

LOCATIETEKENING BINNENSTAD ZWOLLE


 

Hiernaast zijn de door mij bezochte locaties (X) binnen de grachten, en enkele belangrijke daar buiten, ingetekend. Ook is de oude stadsmuur van vóór 1600 weergegeven voor zover die bekend is en op vele plaatsen nog te zien is op de afgebeelde kadasterkaart van 1832 (dik zwart en stippellijn). Op plaatsen langs de stadsmuur, waar rioleringswerkzaamheden plaatsvonden, zijn meerdere tekens aangebracht. Weken durende “opgravingen” bij de Spoel- en Pletterstraat, het Bitterhofje, “Hof van Zwolle”, en bij Ziekenhuis De Weezelanden, zijn met een enkel merkteken aangegeven. Door de stad heen stromen nog steeds, onder een gewelf, de Grote en Kleine Aa die met zwart en blauwe stippen zijn aangegeven.

Veelal werden waarnemingen gedaan terwijl graafmachines fundaties etc. verwijderden. Dit betekende dat ELKE dag oplettendheid geboden was. Tijdens die werkzaamheden kwamen vaak beerputten tevoorschijn met afval uit vroegere tijden. Ook profielen van zand, klei of veenlagen kwamen in de bouwputten tevoorschijn. Deze zijn door mij ingetekend en gefotografeerd. Langzamerhand is bij mij een beeld ontstaan van de stad Zwolle dat in strijd is met de geschreven bronnen. Vandaar de selectie van locaties en artikelen die een ander beeld van Zwolle (en z’n omgeving) zullen oproepen.