Archeologisch dagboek van Egbert Dikken


Loden voorwerp

22/04/26 - Na 40 JAAR werd de functie van dit bijzondere loden voorwerp opgehelderd.

Grond voor Zara vervuild met olie

17/08/24 - VERVUILING BIEB GING IN DE DOOFPOT! Olie in de grond bij de oude bieb in Zwolle verrassend? Nonsens, zegt Egbert Dikken die de vervuiling al in 1984 ontdekte en aankaartte (Bron: De stentor 01/04/2016)

Lees het verhaal uit eerste hand (inclusief correspondentie en achtergrondinformatie).

Het levensverhaal van Herman Dikken

15/12/25 - Dit is de geschiedenis van Herman Dikken als dirigent/directeur van verschillende muziek makende verenigingen maar ook hoe hij daar toe gekomen is. Verder heb ik wat relevante gegevens en familieverhalen onder de linken toegevoegd zoals ik die ontdekt en vernomen heb tijdens mijn onderzoek naar het leven van mijn vader. Wie ik ben? Egbert, de jongste zoon van Herman.

Alle hoofdstukken staan online! Veel leesplezier.

logo koninklijke bibliotheekSite oudekerstversiering.nl opgenomen in Koninklijke bibliotheek

15/10/17 - Deze website is door zijn informatieve en culturele inhoud geselecteerd door de Koninklijke Bibliotheek. Vanaf 14 november 2015 wordt de site opgenomen in het bestand

Monument(enzorg) in beeld

13/07/22 - DE GRENSPAAL IS GERED! Hoe moeilijk gaat dat en wat kom je zoal tegen als je het gebied beter onderzoekt. De beschadiging van de paal, die in 2011 had plaats gevonden, bleef mij bezig houden. Lees hoe het afgelopen is en krijg een kijkje in de keuken van de werkwijze van monumentenzorg.

Ommen (PDF) | Aandacht voor 't Olde Laar

13/04/20 - 't Laer en een poging tot plaatsbepaling daarvan. Maar wat heeft stuifzand daar mee te maken? “Waar liggen oude beddingen en klopt het allemaal wel wat er over geschreven is?” Het mysterie ontrafeld?
Dit artikel heeft de nodige aanvullingen gekregen en bevat nieuw beeldmateriaal. Meer artikelen op deze website worden op dit moment herzien. Spelfouten, taalfouten of inhoudelijke fouten ontdekt? Stuur dan een mailtje naar de auteur!

Bodemvondsten

12/12/16 - In Z.A.D. 2 zijn 170 bezochte locaties beschreven. Op deze locaties zijn de nodige bodemvondsten gedaan. Er zijn nu zeven unieke video's te bekijken waarin honderden bodemvondsten te bezichtigen zijn.

Zwols Archeologisch Dagboek 2

12/11/09 - Alle hoofdstukken van Z.A.D. 2 staan online. In deel 2 wordt de rest van de 170 door mij bezochte locaties in beschreven. Lees alles over een aantal voorvallen en de vele vondsten.

British Olympic News

12/05/20 - In de nieuwe rubriek "oorlog" is uniek audiovisueel beeldmateriaal te vinden van de tweede wereldoorlog.
Alle negen afleveringen van British Olympic News zijn nu te zien in een nog hogere beeldkwaliteit.

Strijkglazen

12/01/04 - Een artikel over strijkglazen en glansstenen. Het artikel is in het verleden geplaatst in het verenigingsblad ‘De Oude Flesch’. Het artikel is digitaal gemaakt en voorzien van aanvullingen. Hadden de meeste strijkglazen nu wel of geen steel?

Quatrologie | Problematiek oude benamingen en inhouden

11/12/03 - In volgorde te lezen een paar artikelen van mij die gaan over de problematiek van oude benamingen en inhouden in glazen, flessen en kruiken. De artikelen zijn in het verleden geplaatst in de verenigingsbladen van de ‘Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging’ en van ‘De Oude Flesch’. Zo kregen de leden meer inzicht in deze moeilijke problematiek en was het de aanzet voor verdere onderzoeken. Ik heb ze nu digitaal gemaakt en waar het mogelijk was voorzien van extra foto’s.

Cliché

11/11/19 - Cliché: is een drukvorm die gebruikt wordt bij het drukken van illustraties in hoogdruk.
Daarnaast aandacht voor de zeldzame bomgewichten.

Warme tijden en Water (WW2)

11/08/14 - WW2 geeft een beeld hoe en waarom er wateroverlast was in het IJsseldal. Water dat vanaf Drenthe, Duitsland en natuurlijk vanaf het oude Rijndal naar dat IJsseldal stroomde was één maar ook het stijgende waterpeil van de Noordzee zorgde in verschillende periodes voor overlast.
Nu is meer uitgezocht waar het water van de verschillende rivieren vandaan kwam en wat dat van invloed had op de ontstaansgeschiedenis van o.a. Zwolle. Veel nieuwe gegevens worden behandeld en een nieuwe kijk op de geschiedenis begint op deze site. VEEL LEESPLEZIER!

Mijn vrouw Netty en ik hebben altijd liefde gehad voor oudheden en de geschiedenis daarvan. Literatuur er over aangeschaft, musea bezocht en lid geworden van verschillende verenigingen. Voor de clubbladen heb ik meerdere artikelen geschreven en deze zijn bewerkt en op de site geplaatst.

Het archeologisch onderzoek dat ik in Zwolle en zijn omgeving deed is grotendeels beschreven in het Zwols Archeologisch Dagboek van 1989. De 2e druk was in 1990 en is ook uitverkocht. Het boek is nu digitaal te vinden. Onder LOCATIES is in 2012 als vervolg Z.A.D. 2 geplaatst.

Tijdens de werkzaamheden in de stad kreeg ik een andere kijk op o.a. de geschiedenis van Zwolle. Samen met Herman Kamphuis heb ik 25 jaar onderzoek gedaan naar de waterproblematiek waar het IJsseldal mee te maken heeft gehad. Onder WATER vind u verschillende artikelen over IJssel, Vecht en Regge met daarin nieuwe inzichten en bewijzen over de rivieren en het landschap in vroegere tijden. Een historicus mag deze artikelen niet negeren!

Onder PUBLICATIES zijn artikelen te lezen over o.a. het Klooster Windesheim, Stadshagen en de geschiedenis van de 1e Zwolsche Mondharmonicavereniging EXCELSIOR. Bij OORLOG zijn een aantal films te zien welke ik ontdekt heb bij een kringloopwinkel. De films zijn nu in het bezit van het Historisch Centrum Overijssel maar de digitale uitvoering wil ik u niet onthouden. “Schatgraverij” is in voorbereiding maar zal te zijner tijd stof doen opwaaien.

MATEN & GEWICHTEN

Z.A.D. 1

WATER

PUBLICATIES

In memoriam Gerhard Schunselaar

Een vergeten grenspaal

Zwolse gewichtigheden

Boekbespreking Het Waagstuk

Voormetrieke inhoudsmaten

Een 'pijp' jenever

Steengoed kruiken

Vloeistoffen in flessen

Maatje

Cliché

Inhoudsopgave Z.A.D. 1

Inhoudsopgave Z.A.D. 2

Sonderingen

Waternood-Watersnood (WW1)

De Hoge Spoorbrug

Warme tijden en Water (WW2)

Nieuwe Vecht (PDF)

Dieze Dossier (PDF)

Ommen - 't Olde Laar (PDF)

Levensverhaal Herman Dikken

Onderzoek in Stadshagen

De klok horen luiden?

Klooster Windesheim

Loden voorwerp

GLAS

OORLOG

LOCATIES

SCHATGRAVERIJ

Strijkglazen

Vloeistoffen in flessen

Video's British Olympic News

Inhoudsopgave Z.A.D. 2


Voor het lezen van PDF-bestanden is Acrobat Reader nodig of een 'moderne' browser als Google Chrome.