Onderwerpen | Mijn lieveling | Verzamelaarsbomen | Periodes | Literatuur en TV | Tentoonstellingen | Opletten

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013

Aanwinsten 2011

De naam Mooiste Aankoop is veranderd in Mooiste Aanwinst. Deze naamswijziging is gedaan omdat ik er op geattendeerd werd dat er ook wel eens kerstversiering spontaan verkregen is zonder dat daar geld aan te pas kwam. Vrienden, bekenden of familieleden moet je daarom niet tegen de haren instrijken maar stuur ze eens een leuke kaart met de feestdagen.

De bedoeling van deze rubriek is dat er één (en bij uitzondering een tweede) object p.p. per jaar ingezonden kan worden waar dan een vergroting onder geplaatst wordt. Daarom moet de minimale grootte van de foto 640 pixels zijn. De andere bezoekers van deze site kunnen dat object dan goed bekijken. Ten overvloede: door het insturen van een foto en tekst(en) geeft de inzender Egbert Dikken het recht om deze te gebruiken om kerstversiering onder de aandacht te brengen en vervallen de rechten van de inzender.

Klik op een afbeelding voor een vergroting en informatie.