De site die sinds 2000 digitaal de nostalgische kerstboomversiering onder de mensen brengt.
Een feest van herkenning!Kerstversiering uit de oude doos 1875-1975

In eigen beheer heb ik een drietal boeken Kerstversiering uit de oude doos uitgegeven met daarin veel informatie en beeldmateriaal. Klik hier voor meer informatie en/of om een bestelling te plaatsen.

Kerstversiering uit de oude doos Kerstversiering uit de oude doos Kerstversiering uit de oude doos tot slot


Tot slot

23/12/19 - TOT SLOT.Afscheid en commentaar na bijna 40 jaar verzamelen. Onderwerpen in artikel: Een kort stukje geschiedenis, Uit de kast komen, Museumlocaties, Verkoop collectie, Neppers en Asbest in kerstversiering. Veel leesplezier met dit laatste kerstartikel!


Kaarsenstandaard

22/10/16 - Het was de bedoeling dat elk lid van de Allgemeine SS en Waffen-SS en hun familie uiteindelijk de SS Julleuchter (= kandelaar) van Himmler zou krijgen. Ook deze geschiedenis behoort bij de viering onder de kerstboom.


Loden voorwerp

22/04/26 - Na 40 JAAR werd de functie van dit bijzondere loden voorwerp opgehelderd.

Video's weer te bekijken

22/01/15 - Het technische probleem met het bekijken van de video's is verholpen. Veel plezier bij het kijken van de video's bij diverse artikelen, bodemvondsten, British Oympic News, legpuzzels en meer.

Vol verwachting

20/12/29 - Een recensie van het TV-programma Voor de vorm.


WELKOM OP DE SITE VAN EGBERT DIKKENDit was het. Een gedeelte van de 10000 stuks kerstversieringen uit verschillende landen.

Na 36 jaar ben ik gestopt met het verzamelen en onderzoeken van antieke en oude kerstboomversiering. De hele collectie is verkocht. Voor een tentoonstelling is er dus geen materiaal meer. Over de boeken zie TOT SLOT. De site die ik vanaf 2000 samen met de technische mannen onderhouden heb zal nog een tijdje werkzaam blijven. Vanaf 2024 kunt u geen lezing over het onderwerp “Oude Kerstversiering” meer boeken. Vragen over kerstversiering worden niet meer beantwoord.

Het is mooi geweest. Mede namens mijn vrouw Netty wil ik de honderden liefhebbers/verzamelaars, vooral de Belgische en Duitse verzamelaars die vele kilometers aflegden (hulde), bedanken dat zij ons in Zwolle bezochten.Het meisje uit St.Georgen draagt een Schäppel waar glazen kralen als versiering in zijn verwerkt.
In deel 3 de uitleg wat dit met het ontstaan van de kerstbal te maken heeft.


Tentoonstellingen

De laatst gehouden tentoonstelling was eind 2012 in het Nationaal Tinfigurenmuseum in Ommen.Op de achtergrond een vitrine met daarin honderd kettingen vanaf 1880! Tijdens die tentoonstelling waren duizenden oude versieringen te zien.Geschiedenis

De afgelopen jaren zijn er diverse artikelen op de site geplaatst o.a. over Maten & Gewichten, Klooster Windesheim (Moderne Devotie), Glas en over mijn andere hobby “het onderzoeken waar oude waterstromen aanwezig zijn geweest na de Romeinse tijd”. Van Terschelling tot aan het zuiden van Nederland. Ook zijn de waterstromen die oostelijk vanaf de Hondsrug tussen Emmen en Nordhorn richting Ommen en het huidige IJsselmeer stroomden van groot belang in de onderzoeken. Aan de oevers van die oude waterstromen vestigden zich de eerste bewoners van ons land. Door natuurlijke omstandigheden steeg het waterpeil in de zee en rivieren en kwamen bewoners in de problemen. Daarom werden er verhogingen opgeworpen om niet te verdrinken maar ook om de landbouw te beschermen. Waterstromen zochten daarom een nieuwe richting. Maar altijd zocht het water het lager gelegen land op. Later werden er (stouw)dijken en nieuwe beddingen gegraven. Economische belangen speelden daarin een grote rol.Dit alles heeft een grote invloed gehad op het IJsseldal en de ontstaansgeschiedenis van o.a. de stad Zwolle. Nadat begin 2011 alle hoofdstukken van het Zwols Archeologisch Dagboek geplaatst waren heb ik aandacht geschonken aan WW2. In de hoofdstukken wordt ingegaan hoe en waar oude beddingen gelegen kunnen hebben. Later zijn nog een paar losse artikelen over De Nieuwe Vecht, Dieze-Dossier, Ommen en een aanvulling op de Grenspaal toegevoegd. In WW2 en de losse artikelen zijn verschillende feiten vermeld die een andere kijk op de geschiedenis rechtvaardigen. Wat mij betreft zijn de gegevens over het water nu grotendeels verwerkt en sluit ik dat onderwerp af.Onder de knop Legpuzzels heb ik wat uitleg gegeven over de hobby waar veel mensen van houden.
De technische man heeft er voor gezorgd dat een videokanaal is gemaakt waar u van de verschillende onderwerpen filmpjes kunt bekijken.Archeologie

Honderden voorwerpen die ik tijdens opgravingen gevonden heb, schoongemaakt, evt. gerestaureerd zijn op het videokanaal terug te vinden. De 175 door mij bezochte locaties in Zwolle en omgeving zijn, de één wat uitgebreider dan de ander, beschreven. Het is een vervolg geworden op het Zwols Archeologisch Dagboek en daarom is het ZAD 2 genoemd! Er is aandacht geschonken aan de wijze waarop de gevestigde wereld misbruik maakte van o.a. mijn persoon. Ik neem geen blad voor de mond en heb met officiële documenten mijn verhaal onderbouwd.
Tevens zijn verschillende publicaties van mij die in het verleden in een aantal verenigingsbladen geplaatst zijn bewerkt en op de site te zien.CHRISTMASPAST CHRISTBAUMSCHMUCK NÖEL KERSTBOOMVERSIERING

ARCHEOLOGIE EN GESCHIEDENIS MET VERSCHILLENDE ITEMSDeze website is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze website in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de via de website aangeboden informatie berusten bij Egbert Dikken dan wel bij derden. Het is niet toegestaan om de informatie op deze site te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, behalve voor zover dit krachtens de wet is toegestaan. Verwijs en maak een link, met daaronder dit adres: oudekerstversiering.nl. Dat stel ik zeer op prijs.
Verder is op dit alles de auteurswet van 1912 nog steeds van toepassing.


Ik hoop dat u veel plezier aan deze site zult beleven.online museumDe site Oude Kerstversiering heeft het Keurmerk Online Museum. Een website krijgt alleen het Keurmerk “Online Museum” wanneer deze aan een aantal zaken voldoet. Deze voorwaarden en meer informatie over online musea kunt u lezen op deze website.